Photo
Họ và tên Trường Thcs Phạm Văn Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Viết Bảo Khánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/baokhanhpvd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 842 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Văn Nhân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Nhantv
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 362 (xem chi tiết)